Bruk av Reiseregning (english)

Logge inn på Minidrett:

Søke om medlemskap via Minidrett

:

 

Betale lisens i Minidrett:

 

Pay lisence in Minidrett:

 

Betale annet i Minidrett:


 

Føre kampskjema:


 

Jua\stere tidtakerutstyr Jåttåhallen: