Velkommen til Stavanger Basket

 

 

Klubben vil med dette ønske nye og eksisterende medlemmer velkommen til Stavanger Basketballklubb.

Stavanger Basketballklubb ble etablert 3. september 1979. Klubben er registrert i Rogaland Idretts Krets (RIK) og er en del av Norges Idretts Forbund (NIF).

 

Basket sesongen følger skoleåret, hvor vi normalt starter treningene i slutten av august og ender treningene i juni. Serien varer normalt fra september til april. Treningstidene og plassen er avhengig av halltid tildelt av Stavanger kommune. I de senere årene har de fleste treninger foregått ved International School of Stavanger (ISS) på Madla.

 

Stavanger Basket er drevet av frivillige, der styret blir valgt ved årsmøte, hvor registrerte medlemmer som har vært medlem i minst 1 måned og er over 15 år kan stemme.

I tillegg til styret er det viktig å ha trenere, lagkontakter og andre som kan stille for å gjøre en innsats for medlemmene i klubben slik at disse får et godt tilbud.

 

Økonomien i klubben er avhengig av medlemsavgifter støtte fra kommune og sponsorinntekter.

 

Stavanger Basket har lag i de fleste aldre fra ca 7 år til voksne både for kvinner og menn. De fleste lag trener 1-2 ganger i uken og har kamper i helgene.

 

Viktig informasjon fra klubben til medlemmene vil dere i første rekke finne på hjemmesiden vår. Følg med påwww.stavangerbasket.no!

I tillegg vil dere finne mye nyttig informasjon på www.basket.no/vest

 

Stavanger Basket ønsker å være representert på alle nivå i serien i Norge, men styrer etter økonomien og bredden for å kunne ivareta satsing i de høyere divisjoner. Stavanger Stavanger Basket har et slagord som dekker hva vi arbeider mot, som vi kaller GLAD i Basket (Grensesprengende, Lekende, Ansvarlig, Dristig og inkluderende.

 

Lykke til med en ny sesong i Stavanger Basketballklubb. Glad i basket!

 

Sportslig Hilsen,
Leder, Stavanger Basketballklubb