Lagledere

Posted on: april 11th, 2013 by admin

Sesongen 2021-22

Lagledere er ryggraden i klubben og uten dem ville vi ikke vært i stand til å gi et godt basketballtilbud til barn og unge her i Stavanger Kommune.

For at Trenere skal kunne fokusere på det sportslige må vi ha andre ansvarlige mennesker rundt dem som bidrar med de mer praktiske og utenomsportslige oppgavene som må løses for å drifte et lag. Noen kaller disse rollene oppmen eller foreldrekontakter, vi kaller dem Lagkontakter.

Vi tror at et godt støtteaparat består av en lagledelse med minst 1-2 trenere og 1-3 lagkontakter. Hvor mange man trenger for å forsvarlig drifte et lag avhenger først og fremst av hvor stort laget er og hvor ambisiøst trening- og kampopplegget er.

Styret vurderer løpende hvorvidt det er behov for å gjøre justeringer i trening- og/eller kamptilbudet til de lag som ikke har et tilstrekkelig støtteapparat.

Trenere

LagTrener(e)
HerrerMateen Leo Ram (s)
DamerMay-Elin Hegland (s)
U17 (2005-06)Erikas Benko (v)
U15 (2007)John Kristian Aanonsen (v)
Sebastian Lawrence-Hollund (u)
U14 (2008)Henning Mohaupt (f)
Maciej Zwierzchowski (f)
U13 (2009)Stig Sagevik (f)
Johannes Akerø (u)
U12 (2010)Ivan Vianello (f)
U11 (2011)Marius Mengel (f)
Basketskolen U10 (2012-13)Marius Mengel (f)
Oliver Molnes (u)

Noen av våre trenere spiller selv på laget de er trener for. Vi kaller disse spillende trenere (s). Noen er foreldre til en eller flere på det laget de trener, dette er våre foreldretrenere (f). De av våre ungdommer som vil prøve seg som trener er det vi kaller ungdomstrenere (u). De av våre trenere som ikke har en relasjon til klubben utover det å være trener er våre utviklingstrenere (v).

Lagkontakter

LagLagkontakter
Herrer
Damer
U17 (2005-06)Mark Banman (2005)
Silje Nåstad Svennevig (2006)
U15 (2007)Merete Akerø (Highlanders)
Simone Molnes (Ducks)
Erick Frias de Santillana (Panthers)
U14 (2008)Tonje Skålevik
U13 (2009)Tove Sæther Hagland
U12 (2010)Elianne Topstad
U11 (2011)Frederik Aartun-Bonarjee
Basketskolen U10 (2012-13)Atle Gundersen (2012)

Kontaktinformasjon til de aktuelle lagledelsen finnes i Spond tilgjengelig for alle registrerte spillere og foresatte.

Generelle spørsmål kan sendes til post.sbbk@gmail.com.