Kontingent & Lisens

Posted on: august 23rd, 2010 by

Kontingent 2021-22

Kontingenten er klubbens viktigste kilde til inntekter, sammen med midler og støtte fra kommunen. Uten betalende medlemmer kan vi ikke honorere trenere, skaffe utstyr og drakter, dekke reise- og turneringsavgifter, eller leie ekstra halltid ved behov.

Kontingenten fastsettes av Årsmøtet. For mer informasjon se Organisasjon ved å klikke på lenken med samme navn i menyen til venstre.

Beløpene er fastsatt basert på at medlemmer og/eller dets foresatte deltar på minimum 2 dugnader i året.

Medlemskontingenten 2021-22

Kontingenten består av to deler, hvorav den ene kalt Medlemskontingenten er uavhengig av alder og aktivitetsnivå og må betales av alle medlemmer i klubben.

AlderBeløp
Allekr 100 ,-

Unntak! Ikke-aktive medlemmer med verv vil ikke bli fakturert medlemskontingent.

Treningsavgiften 2021-22

Den andre delen av kontingenten, kalt Treningsavgiften avhenger av lagets aktivitetsnivå, samt hvorvidt laget ikke deltar i serie, laget deltar i serie i Rogaland (lokalt), og/eller laget deltar i Bergen serien.

LagetIkke serieRogalandHordaland
Fra U21 og overkr 1000 ,-kr 1800 ,-kr 2100 ,-
Fra U14 til U20kr 1000 ,-kr 1500 ,-kr 1800 ,-
Frem til U13kr 1000 ,-

Unntak! Aktive medlemmer med verv samt barn av ikke-aktive medlemmer med verv vil ikke bli fakturert treningsavgift, men vil bli fakturert medlemskontingent.

Kontingent – fakturering og betaling

Kontingenten faktureres årlig per medlem og sendes til den eposten som er registrert i Min Idrett. Fakturering skjer ved oppstart av ny sesong i august/september, og ellers løpende gjennom sesongen.

Unntak! Enkeltmedlemmer kan søke om fritak fra kontingenten via post.sbbk@gmail.com. Alle søknader behandler konfidensielt.

Sjekk video om hvordan du betaler kontingent :
http://youtu.be/lh5mDOdlsGs

Hvis du ikke klarer å betale med Visa i Min Idrett se videoen:
http://youtu.be/UWgdsjIFvc4

Lisens 2021-22

Lisensen er en avgift til Norges Basketball Forbund (NBBF) sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket.

En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Du kan lese mer om lisensordningen på NBBFs egne sider. https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles.

Lisens – fakturering og betaling

Du vil få tilsendt en e-post/faktura med KID-nummer og kontonummer fra Stavanger Basketball i starten av sesongen august/september. Lisensen betales direkte i Min Idrett