Kontingent & Lisens

Posted on: august 23rd, 2010 by

Kontingenten er klubbens viktigste kilde til inntekter, sammen med midler og støtte fra kommunen. Vi har ingen ansatte, men uten betalende medlemmer kan vi ikke honorere trenere, skaffe utstyr og drakter, dekke reise- og turneringsavgifter, eller leie ekstra halltid ved behov.

Årsmøtet har vedtatt medlemskontingenten og gitt styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften. For mer informasjon se siden kalt Organisasjon,

Det skal koste så lite som mulig å drive med idrett. Dugnad bidrar til at vi kan gjøre det – vi har beregnet at medlemmer og/eller dets foresatte deltar på 2 klubbdugnader i året.

Siden 2019 har det ikke blitt gjennomført noen klubbdugnader. For mer informasjon se siden kalt Dugnad.

NB! Alle kan søke om fritak fra kontingenten ved å sende epost til post.sbbk@gmail.com. Alle søknader behandler konfidensielt.

Medlemskontingenten 2022-23

Kontingenten består av to deler, hvorav den ene kalt Medlemskontingenten er uavhengig av alder og aktivitetsnivå og må betales av alle medlemmer i klubben.

AlderBeløp
Allekr 50 ,-

NB! Ikke-aktive medlemmer med verv, altså personer som kun er Trenere eller Lagkontakter vil også bli fakturert.

Treningsavgiften 2022-23

Den andre delen av kontingenten, kalt Treningsavgiften avhenger av lagets aktivitetsnivå, samt hvorvidt laget ikke deltar i serie, laget deltar i serie i Rogaland (lokalt), og/eller laget deltar i Bergen serien.

TilbudIkke serieRogalandHordaland
Senior lagkr 1000 ,-kr 1800 ,-kr 2100 ,-
Barne og ungdomslagkr 1000 ,-kr 1500 ,-kr 1800 ,-
Basketskolenkr 1000 ,-

NB! Medlemmer med verv vil få dekket treningsavgiften for seg eller ett av sine barn. Forutsetter innsending av utlegg / reiseregning. For mer informasjon se siden kalt Reise.

Kontingent – fakturering og betaling

Kontingenten faktureres to ganger i året per medlem og sendes til den eposten som er registrert i Min Idrett.

Halvparten av beløpet faktureres Høsten, altså ved oppstart av ny sesong i august/september. Den andre halvparten faktureres i Vinter, alstå ved starten av nytt kalenderår i januar/februar.

Sjekk video om hvordan du betaler kontingent :
http://youtu.be/lh5mDOdlsGs

Hvis du ikke klarer å betale med Visa i Min Idrett se videoen:
http://youtu.be/UWgdsjIFvc4

Lisens 2022-23

Lisensen er en avgift til Norges Basketball Forbund (NBBF) sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket.

En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Du kan lese mer om lisensordningen på NBBFs egne sider. https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen fra sist sesong er gyldig frem til og med 1.oktober.

Lisens – fakturering og betaling

Du vil få tilsendt en e-post/faktura med KID-nummer og kontonummer fra Stavanger Basketball i starten av sesongen august/september. Lisensen betales direkte i Min Idrett