Bli med?

Posted on: august 16th, 2022 by admin
Stavanger 2008 – Foto by Claus Skålevik

Stavanger Basketball ønsker å gi tilbud til alle voksne, barn og unge i byen vår. Tilgjengligheten på trenere, støtteapparat og treningstid avgjør tilbudet vi faktisk har. Barn av trenere er garantert plass.

For å bli med er første steg å sjekke – har vi et tilbud som passer til deg?

Våre tilbud

Tilbudene avhenger av ditt erfaringsnivå og din alder.

Basketskolen er et tilbud til deg som ikke har spilt organisert basketball i klubb før, uavhengig av hvor mye du har spilt på fritiden. Se lenke i venstremenyen for aldersgrupper og treningstider mm.

Barne og ungdomslag er et tilbud til deg som har spilt organisert basketball i klubb før eller gjennomført Basketskolen og er klar for lagspill. Se lenke i venstremenyen for aldersgrupper og treningstider mm.

Senior lag er et tilbud til deg som er voksen og som vil spille basketball, uavhengig av om man du har spilt organisert før. Nivået varierer fra år til år, men her er målet først og fremst å ha det gøy. Se lenke i venstremenyen for treningstider mm.

Dersom vi har et tilbud som passer er neste steg å registrere sin interesse og få invitasjon til trening

NB! Spillere som møter til oppsatt treningstid uten å ha fått plass vil ikke få mulighet til å delta på trening. Det er kun barn av trenere som er garantert plass.

Invitasjon og venteliste

For å bli med eller bare prøve ut en treningshverdag med Stavanger Basketball kreves det at spiller (og eventuelt også foresatt) blir registrert på Spond. Du finner koden / lenken under det aktuelle tilbudet i venstremenyen.

Dersom det er ledig plass vil noen akseptere forespørselen og legge spilleren til i gruppen. Man vil da få tilsendt invitasjon til trening mm.

Dersom det ikke er ledig plass og vi ikke forventer at det vil bli ledig plass innenfor de neste månedene vil lenken ikke være aktiv. Du kan da ikke forvente å spille basketball her i løpet av denne sesongen.

Dersom det ikke er ledig plass nå, men vi forventer at det vil bli ledig plass innenfor de neste månedene vil vi ha en venteliste.

Ventelistene kan være lange, og plass er ikke basert på «først til mølla». Alder og bosted på spiller er avgjørende for oss når vi vurderer å opprette nye lag. Det er derfor veldig viktig at man oppgir fødselsdato og adresse til spiller.

NB! Mangelfull, dobbel, eller på andre måter feil registrering vil bli avslått uten videre begrunnelse.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi spillere og foreldre på ventelisten informasjon om forventet ventetid eller plass i køen.

Når spiller har kommet inn i på laget i Spond er neste steg å registrere seg som medlem i klubben.

Registrering

Stavanger Basketballklubb er en del av Norges Idrettsforbund (NIF), og klubben benytter «Min idrett» (minidrett.no) sin løsning for adminstrasjon av medlemmer. Alle klubbens medlemmer er en «bruker» av «Min idrett».

Antall registrerte medlemmer i Min Idrett er en avgjørende faktor for hvor mye klubben får tildelt av midler hvert år. Det er veldig viktig at alle medlemmer blir registrert, og at informasjonen der holdes oppdatert.

Bruk denne lenken for innmelding: https://medlemskap.nif.no/24321

NB! Mangelfull, dobbel, eller på andre måter feil registrering vil bli avslått uten videre begrunnelse. Dersom man ikke er registrert i Spond først vil også søknaden bli avslått

Trening, kamp og turnering

Stavanger Basketballklubb får tildelt treningstid fra Stavanger Kommune. Idrettshaller holder stengt juni og juli . Gymsaler holder stengt i desember, juni til august, samt i skolens ferier (se skoleruta). ISS holder stengt juni til august, samt i skolens ferier og ved interne arrangementer (se ISS Calendar).

Stavanger Basketballklubb er en del av Norges Basketball forbund (NBBF) Region Vest. Lokalt seriespill foregår i Rogaland (Sone Sør og Midt), og enkelte lag deltar også i Hordaland serien (Sone Nord).

Kampoppsett kommer normalt ut i august/september og seriespill starter normalt opp september/oktober. Publiseres på denne siden når de foreligger; https://www.basket.no/serie-og-turnering/finn-din-serie/ . Spond benyttes til informasjon om tid/sted/endringer.

Turneringstilbud som tilbys avhenger av hvor mange spillere man har på laget, men også i stor grad av hvor mange lag det ellers er påmeldt i regionen. De fleste av våre lag drar på 1-2 turneringer utenfor Stavanger per sesong.

Utover regionalt serie spill og turneringer lag har mulighet til å arrangere vennskapskamper. Klubben vil få og videreformidle invitasjoner, men lag kan også selv oppsøke muligheter.

_____________________________