Dugnad

Posted on: august 31st, 2022 by admin

Stavanger basketballklubb er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats. Dugnad er en type frivillig innsats vi benytter for å holde kostanden ved deltakelse så lav som mulig.

Dugnad er viktig. Uten dugnad ville vi enten måtte redusert aktiviteten, økt kontingenten eller måtte skaffe mer sponsormidler.

Dugnad er frivillig. Selv om vi gjerne legger positivt press på å delta vil vi aldri pålegge medlemmer å delta eller å bøtelegge medlemmer ved uteblivelse fra dugnadene.

Klubbdugnad

Når verdien av arbeidet som gjøres tilfaller klubben som helhet og ikke et spesielt kaller vi det Klubbdugnad

Blant annet har vi vårt samarbeid med Expo Events som arrangerer publikumsarrangementer i Stavanger-regionen. Klubben stiller med voksne og større ungdommer som kan rigge opp/ned, være arrangementshjelp, stå i kiosk/cafè og andre mindre oppgaver i forbindelse arrangementene. De gode folkene i Expo Events forteller oss hvor vi skal være og hva vi skal gjøre for at de (og litt oss) kan skape møteplasser der lokale bedrifter skal få vise seg fra sin beste side via utstillinger.

Klubben driver ikke med salg av lodd, bambus-sokker, do-ruller eller lignende.

Lagdugnad

Når verdien av arbeidet som gjøres tilfaller laget som gruppe og ikke klubben som helhet Lagdugnad