Om Villhund

“Vær menneske uten frykt og uten håp”
(Marki de Sade, Samtale mellom en prest og en døende)

Villhund Forlag skal være et forlag for småbokformatet. Vi vil utgi tekster i chapbook-tradisjonen, der vi vektlegger korttekstens egenart. Vi ønsker å gjøre tilgjengelig tekster som ikke enkelt lar seg skaffe på norsk og presentere nyskrevne norske tekster.

En bok er både et materielt og et immaterielt produkt. Nummereringen av bøkene og kvaliteten i det endelige bokproduktet signaliserer respekt for håndverket og håndverkeren.

Villhunden opererer i små flokker. Selv om villhunden er liten av vekst, er den totalt fryktløs. Den tamme hunden har fjernet seg langt fra sine ville instinkter. Når hunden blir gjort til kjæledyr, er den ufarliggjort og blitt en del av den trygge menneskelige sfæren. Et av målene med denne serien er å gjøre tilgjengelig tekster som representerer det utemmede og utfordrer og angriper den kultiverte og herskende orden.