Hva er Villhund

“Vær menneske uten frykt og uten håp”
(Marki de Sade, Samtale mellom en prest og en døende)

 

Villhund er et forlag for småbokformatet.

Vi vil utgi tekster i chapbook-tradisjonen opptil førti sider, der vi vektlegger korttekstens egenart. Vi ønsker ikke bare å gjøre tilgjengelig tekster som ikke enkelt lar seg skaffe på norsk, men også presentere kortteksten på dens egne premisser. En klassisk korttekst er ofte skrevet som en enkeltstående tekst, ikke som del av en samling eller antologi, som jo er korttekstens skjebne i dag. Småbokformatet tar korttekstens selvstendige status på alvor og presenterer den i en fysisk ramme som understreker dens autonomi og viktigheten av teksten. Det fysiske formatet er vesentlig, både for å understreke selve tekstens rolle og for leseropplevelsen.

De fysiske rammene for lesing er ofte underkommuniserte, men den korte boken og det begrensede fysiske objektet er befriende. Det at én enkelt kort tekst gjøres tilgjengelig i én bok, er på den ene siden fordringsløst – det signaliserer at teksten kan leses på sine egne premisser i løpet av et overkommelig tidsrom. Samtidig signaliserer for eksempel de gode margene at dette er en tekst det kan arbeides med, reflekteres over i skrift og vendes tilbake til. Nummereringen av bøkene og kvaliteten i det endelige produktet signaliserer respekt for håndverket og håndverkeren, både intellektuelt og rent fysisk og konkret. En bok er både et materielt og et immaterielt produkt, og fokuset her er på begge aspektene.

Villhunden opererer i små flokker. Selv om villhunden er liten av vekst, er den totalt fryktløs. Den tamme hunden har fjernet seg langt fra sine ville instinkter. Når hunden blir gjort til kjæledyr, er den ufarliggjort og blitt en del av den trygge menneskelige sfæren. Et av målene med denne serien er å gjøre tilgjengelig tekster som representerer det utemmede og utfordrer og angriper den kultiverte og herskende orden.